počítadlo přístupů
online: 2
dnes: 36
týden: 36
celkem: 231445

Podmínky ochrany osobních údajů

                                                                                    

1.Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Przepiora IČ 68174241 se sídlem Anežky České 633/11 Ústí nad Labem 40007 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:  Anežky České 633/11 Ústí nad Labem 40007

Email:    obchod-mamotato@seznam.cz

Telefon: 776899085

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

* oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

* Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

* vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

* zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

* po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

* po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby - 1. Přeprvce Česká pošta,Geis,Uloženka,Zásilkovna

                                                                        2. Účetní

                                                                        3. GlobeWeb Czech s. r. o. , sídlem Špitálka 33 602 00 Brno

Přepravce - Česká pošta,Geis,Uloženka,Zásilkovna - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

WebCzech - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

Účetní - plnění zákonných povinností stanovených finančním úřadem

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

* právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

* právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

* právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

* právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

* právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7.Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení serverů a administrace e-shopu,zapezpečení přenosu dat přes https certifikát

  • Všechno, co na tento web posíláte nebo z něj přijímáte, je zašifrované, takže nikdo jiný nemůže tyto informace jednoduše získat.
  • Web je ověřený, což znamená, že společnost, která web provozuje, má certifikát potvrzující, že společnost web vlastní. Kliknutím na tlačítko zámku se můžete podívat na to, kdo je vlastníkem webu a kdo ho ověřil.
  • Šedý zámek znamená, že je web zašifrovaný a ověřený.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zajištění kvality služeb.Vaši volbu lze kdykoliv změnit.Další informace

Povolit cookis
Zakázat cookis